Zdjęcia przed i po zabiegu

Metamorfozy

Na zdjęciach przed zabiegiem widoczne są pierwotne problemy, asymetrie i ubytki, które wpływają na estetykę uśmiechu oraz funkcje żucia. Natomiast zdjęcia po, ukazują znaczącą poprawę - zharmonizowane proporcje, naturalną kolorystykę i symetrię.

#Najwyższy stopień precyzji
 

01

Korony i mosty porcelanowe na podbudowie cyrkonowej

Pacjentka lat 31, zgłosiła się z nieestetyczną starą koroną na prawej górnej jedynce na podbudowie stalowej. Brzeg korony powodował zasinienie dziąsła, pacjentce nie odpowiadał ani kształt ani kolor starej korony . Zęby zostały wybielone, stara korona zdjęta i wykonano cyrkonową koronę pasującą do pozostałych zębów. Efekt końcowy był dla naszej pacjentki bardzo satysfakcjonujący.

PRZED

PO

The patient reported to us with an old crown on upper front tooth. The crown has been made on an allergenic (causing the cyanosis of gums) steel base, which looked artificial and was not well shaped and interfered with the aesthetics of the whole smile.
We have employed the teeth cleaning and whitening processes. The old crown has been replaced with a biocompatibile, perfectly tolerated by the body zirconium crown, perfectly corresponding with its colour and translucency to other teeth. Our patient has been very satisfied with the final effect.
 

02

Korony i mosty porcelanowe na podbudowie cyrkonowej

Pacjentka lat 43 z mocno przebarwionymi i plombowanymi zębami. Zaniżony zgryz powodował niewyraźne mówienie. Wykonano pełnoceramiczne korony i mosty na podbudowie cyrkonowej w szczęce, podniesiono zgryz. Pacjentka zaczęła poprawnie wymawiać głoski.

PRZED

PO

The patient reported to us with very much discoloured and filled teeth. The additional problem the patient has been dealing with for many years, was lowered occlusion, which has also been the cause of slurred speech.
All-ceramic crowns and bridges have been fabricated on a hypoallergenic zirconium base. Simultaneously the bite was elevated by placing the light curing composite material over the grinding surface of the molars. The patient started to articulate sounds properly.
 

03

Korony i mosty porcelanowe na podbudowie cyrkonowej

Pacjentka lat 36 zgłosiła się z nieestetycznym mostem na zębach 22-23. Został wykonany nowy most porcelanowy na podbudowie cyrkonowej. Efekt końcowy spełnił oczekiwania klientki i sprawił, że na nowo zaczęła się uśmiechać.

PRZED

PO

The patient reported with a bridge made years ago, on very visible teeth 22-23. The bridge did not meet the patient's aesthetic requirements in terms of representation of her natural tooth.
Having removed the unaesthetic bridge the patient has reported with, we made a completely new porcelain bridge on a zirconium base. We managed to achieve the natural enamel translucency sensation and the colour of the teeth connected by the bridge. The patient regained the naturally beautiful smile and self-confidence.
 

04

Korony i mosty porcelanowe na podbudowie metalowej

Pacjentka lat 39, wykonano korony i mosty porcelanowe na stali. Głównym wskazaniem do wykonania koron i mostów jest duże zniszczenie własnych zębów. W przypadku, kiedy ząb jest po leczeniu kanałowym lub jest mocno plombowany i do tego wypełnienia wciąż odpadają, jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wykonanie koron porcelanowych. Korona obejmuje kikut zęba i zabezpiecza go. Dobrze wykonana korona ładnie wygląda i może służyć przez wiele lat.

PRZED

PO

 

05

Korony i mosty porcelanowe na podbudowie cyrkonowej

Pacjentka lat 58, uczulona na metal. Wykonano korony i mosty porcelanowe na podbudowie cyrkonowej. Konstrukcja wykonana jest z tlenku cyrkonu metodą CAD/CAM (komputerowe projektowanie i frezowanie). Jednym z najważniejszych wskazań do wykonania koron cyrkonowych jest uczulenie pacjenta na metale. Zaletą tego materiału jest estetyka, przezierność i fakt, że dziąsła pozostają jasnoróżowe (nie sinieją).

PO

Porcelain crowns and bridges placed on a hypoallergenic zirconium base have been fabricated to restore the missing teeth in the dental arch. The framework was made with computer design method and the CAD/CAM milling, available in Cleardent Protetyka Katowice. In the picture we see crowns perfectly mimicking the natural enamel. Bright pink gums confirm the lack of allergic response to the applied prosthetic work.
Porcelain crowns and bridges placed on a hypoallergenic zirconium base have been fabricated to restore the missing teeth in the dental arch. The framework was made with computer design method and the CAD/CAM milling, available in Cleardent Protetyka Katowice. In the picture we see crowns perfectly mimicking the natural enamel. Bright pink gums confirm the lack of allergic response to the applied prosthetic work.
 

06

Korony porcelanowe na konstrukcji stalowej

Pacjentka zgłosiła się na wymianę koron porcelanowych na konstrukcji stalowej – sine dziąsła, brak symetrii pomiędzy prawą a lewą stroną. Wykonano korony cyrkonowe na zęby 12 i 22, poprawiono kolor i kształt. Efekt oceńcie sami.

PRZED

PO